25
Maj
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-22.05.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-22.05.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 19-22.05.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na […]

27
Kwi
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 21-24.04.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 21-24.04.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 21-24.04.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na […]

24
Kwi
Aktualności

Uwaga – aktualizacja harmonogramu naboru PSF

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu naboru PSF dla Operatorów WST, ARR i RIT PN. Szczegóły pod linkiem https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uwaga___aktualizacja_harmonogramu_naboru_psf_dla_operatorow_wst_arr_i_rit_pn_20200424  

7
Kwi
Aktualności

Zmiana wytycznych określających standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie + FAQ

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo pod linkiem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia​. FAQ do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/faq-do-aktualnosci-bur-zwiazanych-z-pandemia

30
Mar
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.03.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 24-27.03.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 24-27.03.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na […]

25
Mar
Aktualności

Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi i opublikowanymi przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznymi określającymi standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia […]

24
Mar
Aktualności

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF od 31.03.2020 r.

Informujemy, że od 31 marca 2020 r. fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.   Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy […]

12
Mar
Aktualności

Wytyczne WUP w związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem IP RPO WSL – WUP Katowice dot. czasowej zmiany zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. „IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych […]

12
Mar
Aktualności

Ograniczenia w pracy POP we wszystkich lokalizacjach

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów od 12 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia klientów we wszystkich Punktach Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Sosnowcu i w Rybniku. Jednocześnie zachęcamy Przedsiębiorców, aby wszelkie sprawy dotyczące naborów, składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych załatwiać […]

11
Mar
Aktualności

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310