9
Lis

Są już dostępne nowe dokumenty – Regulamin naboru do projektu i Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową

Szanowni Państwo, Informujemy, ze są już dostępne nowe dokumenty – Regulaminu naboru do projektu  oraz Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową. Zmiana ta ma związek z przyjętą przez Komitet Sterujący PSF uchwałą nr 53 Komitetu z dnia 30.10.2018 r., która wchodzi w życie z dniem 12.11.2018 r. Link do uchwały

8
Lis

Uwaga!!! Rejonizacja. Od 12.11.2018 r. nabór wniosków zgodnie z rejonizacją

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z dużą ilością składanych wniosków, dbając o zapewnienie sprawnej obsługi Przedsiębiorców, od dnia 12.11.2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia najbliższego naboru, wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych będą przyjmowane przez wszystkich partnerów projektu zgodnie z poniższą rejonizacją (Przedsiębiorcy składają wnioski do Operatora działającego na terenie głównej siedziby Przedsiębiorcy): Agencja Rozwoju […]

7
Lis

Planowana zmiana w Regulaminie naboru i Formularzu dotyczącym osoby kierowanej na usługę rozwojową od 12.11.2018 r.

Szanowni Państwo, Informujemy o planowanej zmianie w par. 2 ust. 9 Regulaminu naboru do projektu  oraz w Formularzu dotyczącym osoby kierowanej na usługę rozwojową w zakresie tabeli dotyczącej Uzasadnienia Wyboru Usługi Rozwojowej. Zmiana ta ma związek z przyjętą przez Komitet Sterujący PSF uchwałą nr 53 Komitetu z dnia 30.10.2018 r., która wchodzi w życie z dniem […]

29
Paź

Godziny pracy POP Sosnowiec w dniach 29.10 – 02.11.2018 r.

Informujemy, że w tygodniu bez naboru ujętym w  kwartalnym harmonogramie naborów w ramach PSF na IV kwartał 2018 roku w województwie śląskim, tj. w dniach 29.10 – 02.11. 2018 r. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie czynny w następujących godzinach: 29-31.10.2018 r. w godzinach: 7.00 – 14.00 02.11.2018 r. – nieczynny

24
Paź

Godziny pracy POP w dniu 26.10.2018 r.

Informujemy, że w ostatnim dniu 2-tygodniowego naboru, tj. w dniu 26.10.2018 r. Punkty Obsługi Przedsiębiorcy u wszystkich Partnerów będą czynne do godz. 17.00.

20
Wrz

Godziny pracy POP w trakcie przerw w naborze wniosków

W dniach bez naboru, ujętych w  kwartalnym harmonogramie naborów w ramach PSF na IV kwartał 2018 roku w województwie śląskim, Punkty Obsługi Przedsiębiorcy w poszczególnych lokalizacjach będą czynne w godzinach wskazanych w zakładce Punkty Obsługi Przedsiębiorcy

31
Sie

Odwołany nabór dedykowany w ramach PSF

Informujemy, że od dnia 01.09.2018 roku zostaje odwołany nabór dedykowany w ramach PSF.

30
Sie

Harmonogram naborów

Kwartalny harmonogram naborów w ramach PSF na IV kwartał 2018 roku w województwie śląskim dostępny w zakładce „Aplikuj”.

28
Sie

Nowa dokumentacja

Szanowni Państwo, Informujemy, że 21 sierpnia 2018 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w […]

23
Sie

Zawieszenie naboru wniosków w POP Sosnowiec

W związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 27 – 31 sierpień 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie […]