10
Paź
Aktualności

Zaktualizowany harmonogram – obowiązujący od 15 października 2019r.

Uprzejmie informujemy, że od 15 października 2019 r. będzie obowiązywał zaktualizowany  harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Zmiany dotyczą wielkości alokacji oraz liczby rund naborów w poszczególnych Projektach. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie: http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dodatkowo_ponad_12_miliona_zlotych_na_szkolenia_dla_pracownikow_msp_w_regionie_20191010

9
Paź
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 8-13.10.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 8-13.10.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane […]

8
Paź
Aktualności

Zakończenie naboru fiszek projektowych

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 8.10-13.10.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w odrębnej wiadomości. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

11
Wrz
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-15.09.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 10-15.09.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane […]

10
Wrz
Aktualności

Zakończenie naboru fiszek projektowych

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 10.09-15.09.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w odrębnej wiadomości. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek projektowych

29
Sie
Aktualności

Aktualizacja Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego, w drodze Uchwały nr 1947/64/VI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, przyjął aktualizację Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.

22
Sie
Aktualności

Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019 r.

W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia 2019 r.  Uchwały nr 67 Komitetu Sterującego PSF w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty: Regulamin naboru do projektu, Zał. 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy, Zał. 3 do Regulaminu – Wzór umowy […]

19
Sie
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 13-18.08.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 13-18.08.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane […]

12
Sie
Aktualności

POP w Sosnowcu i w Rybniku – 16 sierpnia 2019 r. – NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. Punkty Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu i w Rybniku będą NIECZYNNE.

8
Sie
Aktualności

Dotyczy niezakwalifikowania fiszek PSF z przyczyn różnicy czasu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że odwołania dotyczące czasu złożenia fiszki nie będą rozpatrywane przez WUP w Katowicach ze względu na brak właściwości merytorycznej urzędu w zakresie funkcjonowania platformy SEKAP. Pełna treść komunikatu