18
Maj

Możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że w związku z bardzo dużą liczbą składanych wniosków do POP w Sosnowcu, zgodnie § 2.  REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” termin na weryfikację wniosków zostaje wydłużony do 14 dni. W/w informacja obowiązuje do dnia odwołania, o czym zostaną poinformowani […]

18
Maj

Brak możliwości złożenia wniosków w POP Sosnowiec

Uprzejmie informujmy, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu, a co za tym idzie koniecznością i techniczną możliwością ich rozpatrzenia, w terminie od 21 do 25 maja 2018 r.  POP Sosnowiec nie będzie przyjmował wniosków. Jednocześnie informujemy, że nabór w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie […]

4
Maj

Zawieszenie naboru wniosków – POP Częstochowa

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 7-11 maja 2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków ). Jednocześnie informujemy, że w […]

30
Kwi

Zawieszenie naboru wniosków – POP Bielsko-Biała

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie: 07-10 maja 2018 r. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków).   Ponadto przypominamy, że dzień: 11 maja […]

27
Kwi

Zmiana godzin otwarcia POP Sosnowiec w związku z dniami bez naboru wniosków (30.04, 02.05, 04.05)

W związku z planową przerwą w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie czynny w wymienionych poniżej dniach: 30 kwiecień w godzinach 7.00 – 17.00 02 maj w godzinach 7.00 – 12.00 Prosimy o zwracanie […]

19
Kwi

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – POP Sosnowiec

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 23-25 kwietnia 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków ). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach […]

17
Kwi

Zmiana godzin otwarcia POP Bielsko-Biała w związku z dniami bez naboru wniosków (30.04. 02.05., 04.05)

  W związku z planową przerwą w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej będzie czynny w wymienionych poniżej dniach: 30 kwiecień; 02 maj; 04 maj;   w godzinach od 8.00-13.00   Jednocześnie przypominamy, […]

12
Kwi

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – POP Sosnowiec

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 16-20 kwietnia 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków ). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach […]

26
Mar

Zmiana godzin otwarcia POP Bielsko-Biała w związku z dniami bez naboru wniosków (29-30.03.2018)

  W związku z planową przerwą w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej będzie czynny w wymienionych poniżej dniach bez naboru wniosków: 29 marzec; 30 marzec;   w godzinach od 8.00-13.00

23
Mar

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych

WYG Consulting Sp. z o.o. informuje, iż w związku z dużą liczbą złożonych formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorcy, 10-dniowy termin weryfikacji dokumentów, w tym wezwanie do uzupełnienia i/lub zatwierdzenie dokumentów, został wydłużony. Podstawa – Regulamin: § 2 pkt 9