16
Lip
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 15-19.07.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 15-19.07.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane […]

16
Lip
Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Operator jest w trakcie tworzenia listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu w Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Na liście wskazany będzie punkt obsługi przedsiębiorcy (POP), do którego należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej. Kryterium wskazania danego POP będzie lokalizacja przedsiębiorcy oraz alokacja […]

15
Lip
Aktualności

Zakończenie naboru fiszek projektowych

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 15-19.07.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w odrębnej wiadomości. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek […]

26
Cze
Aktualności

Nowe dokumenty obowiązujące od 24.06.2019 r.

W związku z przyjęciem w dniu 24 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego PSF Uchwały nr 63 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty: Regulamin naboru do projektu, Zał. 1. do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy, Zał. 1 do Formularza […]

25
Cze
Aktualności

Skrócony czas pracy POP w Częstochowie

Informujemy, że ze względu na panującą w biurach wysoką temperaturę, w dniach 25-27.06.2019 r. zostaje skrócony czas pracy Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie do godz. 14:30.

18
Cze
Aktualności

POP Sosnowiec – 21 czerwca 2019 r. – NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie NIECZYNNY.

18
Cze
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 17-21.06.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 17-21.06.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę […]

17
Cze
Aktualności

Zakończenie naboru fiszek wniosków

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 17-21.06.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w odrębnej wiadomości. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym, tj. 18.06.2019 r. […]

31
Maj
Aktualności

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji

W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy: fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru, tj. od godziny 8.00, WAŻNE! Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż w dniu […]

22
Maj
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 20-24.05.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 20-24.05.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę […]