19
Lis
Aktualności

Stanowisko IP RPO WSL – WUP ws. zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przedstawiamy Stanowisko IP RPO WSL – WUP ws. zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19

10
Lis
Aktualności

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że 4 listopada 2020 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 90 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami. Załączniki do ww. Uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej WUP Katowice w zakładce poświęconej Komitetowi Sterującemu: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf_od_nr_75_20200331. Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne, które zaczną obowiązywać 16 listopada 2020 r., zostały również zamieszczone na […]

2
Lis
Aktualności

Informujemy, że w dniu 2.11.2020 r. wraz z odebraniem fiszki nr UPP 3566863 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników.” Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków […]

16
Paź
Aktualności

Procedura składania dokumentów w wersji papierowej w naborze ciągłym od 16.10.2020 r.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego od 16.10.2020 r. muszą zostać dostarczone do Operatora (Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.), na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 (pocztą lub za pośrednictwem kuriera – liczy się data nadania), w terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie SEKAP. […]

14
Paź
Aktualności

Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 16.10.2020 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, od dnia 16 października 2020 r. od godz. 8.00, wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym. IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 1.025.125 zł, […]

31
Sie
Aktualności

Standardy świadczenia usług na odległość

Z racji panującej pandemii COVID-19 zamieszczamy Standardy świadczenia usług na odległość.

19
Sie
Aktualności

Wyczerpana alokacja w projekcie

W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.” „Informujemy, że w dniu 19.08.2020 r. wraz z odebraniem fiszki nr UPP 3400876 (wysłanej 19.08.2020 r. o godz. 12.15:36) została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników.” Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu […]

11
Sie
Aktualności

Nieczynny POP w Bielsku-Białej w dniu 14.08.2020 r.

Informujemy, że w związku z wypadającym świętem w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Zarząd Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosił dzień wolny od pracy dla pracowników w dniu 14 sierpnia 2020 r.

10
Sie
Aktualności

Nabór w trybie ciągłym od 11 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że od 11 sierpnia 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczyna nabór w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji w projekcie. W dniu rozpoczęcia naboru ciągłego u Operatora, fiszka wniosku może zostać wysłana przez Przedsiębiorcę nie wcześniej niż o godzinie 8.00, natomiast w kolejnych dniach fiszka może zostać wysłana w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie. […]

10
Sie
Aktualności

Nieczynny POP w Częstochowie w dniu 17.08.2020 r.

Informujemy, że w związku z wypadającym świętem w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Zarząd ARR ogłosił dzień wolny od pracy dla pracowników w dniu 17 sierpnia 2020 r.