19
Sty
Aktualności

Wyczerpanie alokacji w projekcie

Informujemy, że w dniu 19.01.2021 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników.” Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

7
Sty
Aktualności

Procedura składania dokumentów w wersji papierowej w naborze ciągłym od 8.01.2021 r.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego od 8.01.2021 r. muszą zostać dostarczone do Operatora (Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.), na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 lub 6A, w terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie SEKAP (liczy się data dostarczenia do siedziby ARR). Dodatkowo Przedsiębiorca zobowiązany […]

7
Sty
Aktualności

Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 8.01.2021 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, od dnia 8 stycznia 2021 r. od godz. 8.00, wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym. IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 28 lutego […]

23
Gru
Aktualności

Wyczerpanie alokacji w naborze ciągłym

Informujemy, że w dniu 23.12.2020 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników.” Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

17
Gru
Aktualności

Nieczynny POP w Częstochowie w dniu 24 grudnia 2020 r.

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. POP w Częstochowie będzie nieczynny. Powyższy dzień wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników spółki w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r., na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

17
Gru
Aktualności

Nieczynny POP w Bielsku-Białej – 24.12.2020 (WIGILIA)

Informujemy, że w związku z wypadającym świętem w sobotę 26 grudnia 2020 r., Zarząd Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosił dzień wolny od pracy dla pracowników w dniu 24 grudnia 2020 r. (WIGILIA).

8
Gru
Aktualności

Procedura składania dokumentów w wersji papierowej w naborze ciągłym od 7.12.2020 r.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru ciągłego od 7.12.2020 r. muszą zostać wysłane do Operatora (Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.), na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 (pocztą lub za pośrednictwem kuriera – liczy się data nadania), w terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie SEKAP. Dodatkowo Przedsiębiorca […]

2
Gru
Aktualności

Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 7.12.2020 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, od dnia 7 grudnia 2020 r. od godz. 8.00, wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym. IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 1.000.000 […]

19
Lis
Aktualności

Stanowisko IP RPO WSL – WUP ws. zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przedstawiamy Stanowisko IP RPO WSL – WUP ws. zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19

10
Lis
Aktualności

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że 4 listopada 2020 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 90 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami. Załączniki do ww. Uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej WUP Katowice w zakładce poświęconej Komitetowi Sterującemu: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf_od_nr_75_20200331. Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne, które zaczną obowiązywać 16 listopada 2020 r., zostały również zamieszczone na […]