Zawieszenie naboru w POP Sosnowiec

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 6 – 10 sierpień 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków).

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie otwarty w godzinach od 7.00 – 17.00. Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Częstochowie, Bielsku-Białej, Rybniku. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem https://www.operatorpsf.pl/kontakt/.