Zawieszenie naboru wniosków w POP w Częstochowie

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 13 – 17 sierpnia 2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków ).

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie będzie otwarty w godzinach 7.30 – 15.30. Wnioski można składać u Partnerów projektu w pozostałych lokalizacjach: w POP w Bielsku-Białej, w POP w Sosnowcu i w POP w Rybniku. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem https://www.operatorpsf.pl/kontakt/.