Godziny pracy POP w trakcie przerw w naborze wniosków

W dniach bez naboru, ujętych w  kwartalnym harmonogramie naborów w ramach PSF na IV kwartał 2018 roku w województwie śląskim, Punkty Obsługi Przedsiębiorcy w poszczególnych lokalizacjach będą czynne w godzinach wskazanych w zakładce Punkty Obsługi Przedsiębiorcy