Godziny pracy POP Sosnowiec w dniach 29.10 – 02.11.2018 r.

Informujemy, że w tygodniu bez naboru ujętym w  kwartalnym harmonogramie naborów w ramach PSF na IV kwartał 2018 roku w województwie śląskim, tj. w dniach 29.10 – 02.11. 2018 r. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie czynny w następujących godzinach:

29-31.10.2018 r. w godzinach: 7.00 – 14.00

02.11.2018 r. – nieczynny