Planowana zmiana w Regulaminie naboru i Formularzu dotyczącym osoby kierowanej na usługę rozwojową od 12.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanej zmianie w par. 2 ust. 9 Regulaminu naboru do projektu  oraz w Formularzu dotyczącym osoby kierowanej na usługę rozwojową w zakresie tabeli dotyczącej Uzasadnienia Wyboru Usługi Rozwojowej.

Zmiana ta ma związek z przyjętą przez Komitet Sterujący PSF uchwałą nr 53 Komitetu z dnia 30.10.2018 r., która wchodzi w życie z dniem 12.11.2018 r.

Link do uchwały