Są już dostępne nowe dokumenty – Regulamin naboru do projektu i Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze są już dostępne nowe dokumenty – Regulaminu naboru do projektu  oraz Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową.

Zmiana ta ma związek z przyjętą przez Komitet Sterujący PSF uchwałą nr 53 Komitetu z dnia 30.10.2018 r., która wchodzi w życie z dniem 12.11.2018 r.

Link do uchwały