Godziny pracy POP w dniu 23.11.2018 r.

Informujemy, że w ostatnim dniu 2-tygodniowego naboru, tj. w dniu 23.11.2018 r. Punkty Obsługi Przedsiębiorcy u wszystkich Partnerów będą czynne do godz. 17.00.