Okres świąteczny – termin składania dokumentów aplikacyjnych

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, a tym samym zbliżającymi się dniami ustawowo wolnymi od pracy, uprzejmie prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w najbliższym naborze z odpowiednim wyprzedzeniem w odniesieniu do terminu rozpoczęcia usług rozwojowych. Zgodnie z Regulaminem naboru, Operator ma 20 dni roboczych na weryfikację wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Może się w związku z tym okazać, że termin rozpatrzenia wniosków złożonych dokładnie na miesiąc przed rozpoczęciem usługi rozwojowej wykroczy poza termin rozpoczęcia danej usługi, w związku z tym taka usługa może nie otrzymać dofinansowania.