Informacja dot. sposobu procedowania dokumentów rekrutacyjnych

Operator, mając na celu ułatwienie dostępności do projektu jak największej liczbie przedsiębiorców, uwzględniając jednocześnie tempo kontraktowania i rozliczania usług przez poszczególnych Partnerów konsorcjum projektowego, informuje, że formularze zgłoszeniowe o dofinansowanie usług rozwojowych wpływające do poszczególnych Partnerów projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” będą w razie konieczności przekazywane, w celu dalszego procedowania, do innego Partnera.