Aktualizacja Opisu PSF oraz nowe dokumenty rekrutacyjne

Uprzejmie informujemy, że 13 lutego 2019 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Opis systemu PSF wraz z zaakceptowaną na podstawie Uchwały nr 57 Komitetu Sterującego PSF z dnia 8 lutego 2019 r. nową dokumentacją PSF, zacznie obowiązywać od 18 marca 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami, które dostępne są pod adresem https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf.