Aktualizacja Opisu PSF oraz nowe dokumenty rekrutacyjne

Informujemy, że w dniu 27 marca br. Zarząd Województwa, w drodze Uchwały nr 617/30/VI/2019, przyjął aktualizację „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim„, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że 28 marca 2019 roku zakończyło się głosowanie Komitetu Sterującego PSF nad projektem Uchwały nr 60 w sprawie: aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3  w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami, które dostępne są pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf_od_nr_59_20190329.