WAŻNY KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Operator jest w trakcie tworzenia listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu w Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.

Na liście wskazany będzie punkt obsługi przedsiębiorcy (POP), do którego należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej. Kryterium wskazania danego POP będzie lokalizacja przedsiębiorcy oraz alokacja danego POP w tym naborze.

 

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora do danego POP w terminie dwóch dni. Termin będzie liczony od momentu opublikowania listy fiszek wniosków.

 

Złożenie dokumentów w wersji papierowej nie będzie miało wpływu na dochowanie terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej (dot. zapisu Regulaminu § 2 ust. 8).