Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 17-21.06.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 17-21.06.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku).

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 17.06.2019 r., godz. 8:00, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek wniosków – pobierz plik.

Przypominamy jednocześnie, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia elektronicznego złożenia fiszki. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku. (par. 2 ust. 15 Regulaminu)