Nowe dokumenty obowiązujące od 24.06.2019 r.

W związku z przyjęciem w dniu 24 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego PSF Uchwały nr 63 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty:

  • Regulamin naboru do projektu,
  • Zał. 1. do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy,
  • Zał. 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy – Oświadczenie de minimis.