Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 15-19.07.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 15-19.07.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane poświadczenia/Data doręczenia” są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego Operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. Wcześniejszy czas złożenia podpisu (hh:mm:ss:ms) oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 15.07.2019 r., godz. 8:00, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista zaakceptowanych fiszek 15.07.2019r.

Przypominamy jednocześnie, że decyzją Operatora dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do danego POP w terminie dwóch dni. Termin będzie liczony od momentu opublikowania listy fiszek wniosków.