Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019 r.

W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia 2019 r.  Uchwały nr 67 Komitetu Sterującego PSF w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty:

  • Regulamin naboru do projektu,
  • Zał. 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy,
  • Zał. 3 do Regulaminu – Wzór umowy o dofinansowanie usług rozwojowych,
  • Zał. 12 do Regulaminu – Karta weryfikacji dokumentów.