Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 23-29.12.2019 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 23-29.12.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane poświadczenia/Data doręczenia” są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego Operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. Wcześniejszy czas złożenia podpisu (hh:mm:ss:ms) oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 23.12.2019 r., godz. 10.00, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy jednocześnie, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora (danego POP) w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 3.01.2020 r. do godz. 15.00.