Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 25-28.02.2020 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 25-28.02.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane poświadczenia/Data doręczenia” są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego Operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. Wcześniejszy czas złożenia podpisu (hh:mm:ss:ms) oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 25.02.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy jednocześnie, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora (danego POP) w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 2.03.2020 r. do godz. 15.00.