Ograniczenia w pracy POP we wszystkich lokalizacjach

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów od 12 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia klientów we wszystkich Punktach Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Sosnowcu i w Rybniku.

Jednocześnie zachęcamy Przedsiębiorców, aby wszelkie sprawy dotyczące naborów, składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki odbiorczej, innych elektronicznych sposobów komunikacji, telefonicznie.

Dopuszczamy możliwość dostarczenia dokumentów w wersji papierowej do Punktów Obsługi Przedsiębiorcy we wszystkich lokalizacjach za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. i kuriera:
1) w przypadku doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. decyduje data nadania wynikająca ze stempla pocztowego,
2) w przypadku doręczenia za pośrednictwem innego operatora pocztowego oraz kurierem decyduje data nadania.

 Prosimy o systematyczne sprawdzanie komunikatów na stronie projektu w zakładce Aktualności oraz w zakładce Punkty Obsługi Przedsiębiorcy we wszystkich lokalizacjach (w zakładce tej podane będą daty i godziny pracy POP oraz ewentualnego zawieszenia pracy tych Punktów).