Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.03.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 24-27.03.2020 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 24-27.03.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane poświadczenia/Data doręczenia” są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego Operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. Wcześniejszy czas złożenia podpisu (hh:mm:ss:ms) oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24.03.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 15.00.

Zaleca się złożenie dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) lub w ostateczności pocztą lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data nadania)

Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych o rozmiarze do 20 MB, proszę przesyłać na poniższe adresy zgodnie z przypisanym na liście zaakceptowanych fiszek Punktem Obsługi Przedsiębiorcy, tj.:

 ARR – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., czestochowa@operatorpsf.pl

ARL – Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., sosnowiec@operatorpsf.pl

BCP – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, cur@bcp.org.pl

WYG – WYG Consulting sp. z o.o., psf@wygconsulting.pl

Sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi złożonymi drogą elektroniczną