Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 21-24.04.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 21-24.04.2020 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 21-24.04.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane poświadczenia/Data doręczenia” są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego Operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. Wcześniejszy czas złożenia podpisu (hh:mm:ss:ms) oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 21.04.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, oraz podpisane za pomocą podpisu elektronicznego CENTRUM CERTYFIKACJI SEKAP, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 29.04.2020 r. do godz. 15.00.

Zaleca się złożenie dokumentów poprzez dostarczenie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania) albo przesłanie w ostateczności drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów).

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera do jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów na adres wskazany w decyzji:

  1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
  2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8,
  3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309),
  4. WYG Consulting sp. z o.o., Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210), 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na wskazany adres e-mail:

ARR (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.) – czestochowa@operatorpsf.pl

ARL (Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.) – sosnowiec@operatorpsf.pl

BCP (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) – cur@bcp.org.pl

WYG (WYG Consulting sp. z o.o.) – psf@wygconsulting.pl

Dokumenty złożone droga elektroniczną powinny być przesłane zgodnie z instrukcją: Sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi złożonymi drogą elektroniczną_2020.04.27

Ważne: Przedsiębiorca przesyła skany dokumentów rekrutacyjnych do wyznaczonego Operatora, na wskazany w decyzji adres e-mail (rozmiar jednorazowo przesyłanych plików nie może przekraczać 20 MB) wpisując w temacie wiadomości: Dokumenty zgłoszeniowe /nazwa przedsiębiorcy/numer UPP.