Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 14.07.2020 r. – 17.07.2020 r.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 27.07.2020 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji:

  1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
  2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9,
  3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 313).

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na wskazany adres e-mail: