Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 16.10.2020 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, od dnia 16 października 2020 r. od godz. 8.00, wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 1.025.125 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 31 stycznia 2021 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn.Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed  terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 31 stycznia 2021 r.”