Procedura składania dokumentów w wersji papierowej w naborze ciągłym od 16.10.2020 r.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego od 16.10.2020 r. muszą zostać dostarczone do Operatora (Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.), na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 (pocztą lub za pośrednictwem kuriera – liczy się data nadania), w terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie SEKAP.

Dodatkowo Przedsiębiorca zobowiązany jest do szybkiego wystąpienia do odpowiednich instytucji o wydanie zaświadczeń o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS i Urzędu Skarbowego (trzeba przyjąć czas ok. 1-tygodniowy), aby w momencie wezwania do podpisania umowy przedsiębiorca posiadał już ww. zaświadczenia.