Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 8.01.2021 r.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 28 lutego 2021 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w nowym brzmieniu: Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 3 tygodnie przed  terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 28 lutego 2021 r.”

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia. O pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków, które złożone zostały po wyczerpaniu środków finansowych dostępnych w projekcie, Operator poinformuje Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.