Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 12.02.2021 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, od dnia 12 lutego 2021 r. od godz. 8.00, wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień
21 marca 2021 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w nowym brzmieniu: Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 3 tygodnie przed  terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej (jeżeli usługa zaczyna się, np. 5 marca 2021, to fiszkę wniosku należy złożyć najpóźniej do 12 lutego 2021 r.), uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 21 marca 2021 r.”

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia. O pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków, które złożone zostały po wyczerpaniu środków finansowych dostępnych w projekcie, Operator poinformuje Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.