Aplikuj

UWAGA! 

W związku w obowiązującą od 7.05.2018 r. uchwałą Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Wsparcia (treść uchwały tutaj https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf) informujemy, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, weryfikację spełnienia warunku możliwości uczestnictwa przedsiębiorcy w projekcie dokonujemy na podstawie przedstawionej deklaracji PIT za ubiegły rok oraz oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy obowiązuje od  21.02.2018 r.,
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

   

 2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika obowiązuje od 21.02.2018 r.,
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
  Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika,
  Załącznik nr 3: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

 1. osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy,
 2. za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.
  Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

 1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
 2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8,
 3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
  43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309),
 4. WYG Consulting sp. z o.o.
  Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)
  44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.