Aplikuj

UWAGA! Harmonogram naboru PSF na rok 2020

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy obowiązuje od 21.08.2019
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

 2. Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową, wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
  Załącznik nr 1: Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  Załącznik nr 2: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych,

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

 1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
 2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8,
 3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
  43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309),
 4. WYG Consulting sp. z o.o.
  Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)
  44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.