Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin naboru do projektu – obowiązuje od 21.08.2019

Dokumenty do umowy

Zał. 3. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (wzór)

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 17.03.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 12.05.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 22.06.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 28.07.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 20.08.2019)