Dokumenty do pobrania

(Uwaga! Nowe obowiązujące dokumenty)

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin naboru do projektu – obowiązuje od 13.05.2019

Dokumenty do umowy

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (wzór)

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

 

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 17.03.2019 r.)

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 12.05.2019 r.)