Dokumenty do pobrania

(Uwaga! Nowe obowiązujące dokumenty)

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin naboru do projektu – obowiązuje od 24.06.2019

Dokumenty do umowy

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (wzór)

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

 

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 17.03.2019 r.)

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 12.05.2019 r.)

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 22.06.2019)