Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru do projektuobowiązuje od 16.11.2020 r.

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 17.03.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 12.05.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 22.06.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 28.07.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 20.08.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 29.06.2020)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 15.11.2020)

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązywał do 29.06.2020) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 30.06.2020 r.
Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (obowiązywał do 15.11.2020) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 16.11.2020 r.

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązywał do 29.06.2020) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 30.06.2020 r.
Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązywał do 15.11.2020) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 16.11.2020 r.