Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jest spółką prawa handlowego, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Miasto Częstochowa, posiadająca 4.136 akcji na kwotę 15.037.500 zł, tj. 100% udziału w kapitale Spółki.
Celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki.